Toggle Mobile Menu

Hvad er KAB

KAB er en kundeejet virksomhed, der bygger, udlejer og administrerer almene og kommunale boliger. KAB administrerer alle ejendomme i Ballerup Ejendomsselskab

KAB løser også opgaver som byggeforretningsfører, både ved nybyggeri og renoveringer, og koordinerer boligsociale indsatser i dialog med beboere og kommuner.

Med ca. 50.000 lejemål i hovedstadsregionen er KAB Danmarks største administrationsorganisation.

Beboerne har en væsentlig indflydelse på KAB's drift. Således er 11 af bestyrelsens 17 medlemmer beboerrepræsentanter, mens 3 er valgt af generalforsamlingen, og 3 er medarbejderrepræsentanter.

KAB er et garantiselskab, hvor selskabets overskud (bortset fra et udbytte på højst 5% af garantisummen) bruges til en indsats for at fremme boligudviklingen i Danmark. Gennem årene har selskabet udarbejdet mange nye boligtyper og boligformer til fortsat højnelse af landets boligstandard. Selskabet er underlagt det offentliges kontrol, og det arbejder efter retningslinjer, som er fastsat af det offentlige.

Adresse:
KAB
Vester Voldgade 17
1552 København V

Tlf.: 33 63 10 00

Telefonisk henvendelse:
Mandag - onsdag    kl. 09.00 - 15.30
Torsdag                  kl. 10.00 - 18.00
Fredag                   kl. 09.00 - 13.00  

Personlig henvendelse:
Mandag - onsdag    kl. 10.00 - 14.30
Torsdag                  kl. 10.00 - 18.00
Fredag                   kl. 10.00 - 12.00