Toggle Mobile Menu

Organisation

Du er bosiddende i en af Ballerup Ejendomsselskabs 12 bebyggelser i Ballerup Kommune.

De 12 boligafdelinger som tilsammen udgør Ballerup Ejendomsselskab, er som følger:

EGEBJERGVANG 146 lejemål.
Egestrædet 40 lejemål. 
Ellebo 284 lejemål. 
Lindevang (ungdomsboliger) 21 lejemål. 
Lundegården 764 lejemål. 
Skotteparken 100 lejemål. 
Stationsgården 128 boliger og en række andre lejemål. 
Teglvangen 34 lejemål. 
Thermologica 6 lejemål.
Tøndehvælv 28 lejemål.
Søfryd 56 lejemål.
Sønderhaven (plejeboliger) 76 lejemål.

I alt har Ballerup Ejendomsselskab 1.683 boliglejemål.

Selskabets bestyrelse er repræsenteret ved 7 beboervalgte medlemmer, hvoraf 1 medlem er udpeget af kommunalbestyrelsen, og 1 medlem er udpeget af de ansatte.
De 7 beboervalgte medlemmer vil helt sikkert være behjælpelige, såfremt du støder på problemer, som ikke kan klares via driftsleder, driftschef eller KAB.

Ballerup Ejendomsselskabs bestyrelse og beboervalgte medlemmer (2018):

Formand
Inge Støvring, Ellebo

Næstformand
Susan Taha, Skotteparken

Bestyrelsesmedlemmer
Jette Engel Andersen, Stationsgården
Bent Gregersen, Lundegården
John Olsen, Søfryd
Hanne Wittus, Egebjergvang
Ole Andersen, Egestrædet
Carsten Alexander Bardram, Lundegården

Kommunalt udpeget bestyrelsesmedlem
Tom Nielsen

Observatør (medarbejderrepræsentant)
Gert Jensen, Ellebo

Ballerup Ejendomsselskabs kontor

Driftschef John Petersen
Baltorpvej 43A
Telefon:44 64 44 84
E-mail: jop@kab-bolig.dk eller maf@kab-bolig.dk

Telefonisk træffetid:
Mandag – torsdag mellem kl. 10.00 og 12.00