Toggle Mobile Menu

Ejendomskontor

Serviceleder Gert Jensen
Egebjergvang 85
2750 Ballerup
E-mail: ek-egebjerg@kab-bolig.dk

Personlig henvendelse:
Kun ifølge aftale.

Telefonisk henvendelse:
Telefon til kontoret 44 97 03 45
Mandag-Fredag kl. 7.30 - 12.00
Ud over telefontid kan der indtales en besked på telefonsvaren.

AKUTTE problemer (f.eks. vandskade, alvorligt forsyningssvigt o.lign.)
I tidsrummet mellem kl. 15.00 til kl. 07.00 samt søn- og helligdage
Ssg vagten – telefon 70 20 81 26 

Driftskontor

Driftschef Michael Glenvad Andersen
Baltorpvej 43A
Telefon:44 64 44 84
E-mail: mican@kab-bolig.dk

Telefonisk træffetid:
Mandag – torsdag mellem kl. 10.00 og 12.00
 

Driftsfællesskab

Egebjergvang indgår i et driftsfællesskab med de fem øvrige afdelinger i Ballerup Ejendomsselskab, som ligger i Egebjerg (Skotteparken, Tøndehvælv, Thermologica, Egestrædet og Teglvangen). Rent praktisk betyder det, at vi er fælles om ejendomskontoret, ejendomsfunktionærerne, maskinparken og øvrigt materiel. Susanne Arvo Wildt er serviceleder, og John Petersen er driftschef for alle seks afdelinger.