Toggle Mobile Menu

Din afdelingsbestyrelse

Formand
Gert Melgaard

Bestyrelsesmedlemmer
Tina Eckhaus
Merethe Syseth Dupont
Mona
Eva Hougaard Sørensen
Irene Andreasen 
Rikke F. Thomsen 

Suppleanter
Anders Bull Feveile 
Michael Samuelsen
Hanne Wittus

Sidst opdateret den 20. oktober 2020.

Kom og hils på din bestyrelse!

En halv time før afdelingsbestyrelsesmøderne, som afholdes i Teglværket, er alle beboere velkomne til at komme forbi til en kop kaffe og en snak om løst og fast fra kl. 16:30 til kl. 17:00. Det vil dog ikke være muligt inden møderne i juni og december.

Du kan også kontakte din bestyrelse via mail: bestyrelse@egebjergvang.dk

Hvad laver bestyrelsen?

Bestyrelsen består af 5 medlemmer, som vælges på det årlige afdelingsmøde. Medlemmerne vælges for en 2-årig periode. Formanden vælges direkte på mødet. 

De andre bestyrelsesmedlemmer vælges således: 2 medlemmer på ulige år og 2 medlemmer på lige år. Her ud over vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen.

Det er besluttet, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne på lige fod med resten af bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Bestyrelsen konstituerer sig efter afdelingsmødet. Bestyrelsen arbejder vederlagsfrit.

Bestyrelsen er valgt af beboerne i din afdeling, og skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord er de samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Sammen med de andre bestyrelsesmedlemmer er de ansvarlige for, at aktiviteter der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat og gennemført. 

Budgettet bliver dermed omdrejningspunktet for arbejdet i bestyrelsen. Det er her bestyrelsen fastlægger aktivitetsniveauet i afdelingen indenfor rammerne af budgettet. 

Bestyrelsen arbejder endvidere bl.a. med planlægning/udvikling af forbedringer og evt. nye projekter i samarbejde med servicelederen, KAB og evt. eksterne konsulenter.

Derudover informeres bestyrelsen af servicelederen og driftschefen om den daglige drift og økonomi af Egebjergvang.

Bestyrelsen deltager i en række møder f.eks. følgegruppemøde i forbindelse med projekter, konferencer og møder i KAB mv. Altså en lang række af møder udover det "månedlige" møde.