Toggle Mobile Menu

Fællesvirket

Egebjergvang er med i Fællesvirket, et fælles samarbejdsorgan, som er bykvarterets talerør i forhold til Ballerup Kommune og øvrige myndigheder.

Fællesvirket er åbent for alle boligforeninger i Egebjerg bykvarter, det være sig almene, andels- og private boliger.

Formålet er at drøfte/behandle forhold af fælles interesse for de deltagende boligforeninger og at medvirke til en fortsat udvikling af bykvarteret. I Fællesvirket kan man gennem debat nå til enighed om at foretage undersøgelser/iværksættelse af konkrete opgaver, evt. ved nedsættelse af ad hoc udvalg.

En repræsentant fra afdelingsbestyrelsen i Egebjergvang deltager i Fællesvirkets møder.

Fællesvirket kan ikke træffe beslutninger, der griber ind i de enkelte boligforeningers beslutningskompetence.

Fællesvirket ledes af et sekretariat, og den økonomiske styring foretages af den af Fællesvirket valgte kasserer og sekretariatets leder. Til dækning af Fællesvirkets udgifter fastlægges årligt et bidrag, der udgør et beløb pr. boligenhed i bykvarteret. Disse beløb bliver benyttet til fælles aktiviteter, såsom fælles Sankt Hans fest, fastelavn, Egebladet, og til Fællesvirkets øvrige aktiviteter